Act

Personnalité
 Ik ga over een alleraardigste plek in de grens van Brussel praten. Ik wandel graag in die plaats om allerlei redenen.
Hallo iedereen, ik heb mijn bachelor in Bergen gedaan; daarom wil ik over deze stad praten en vooral over de Ducasse van Bergen (ook Le Doudou genoemd).

Pages